kr-washfriends-vn

회사 소개

우리

한국에서 세탁 분야에 앞선 기업인 워시프레즈는 베트남으로 진출했고 베트남에 사업자를 위한 큰 기회를 열어 줄 겁니다.

전망

워시프렌즈는 베트남 세탁 시장에 국제 표준으로 제품.서비스 및 현대적인 생활방식에 대해 새로운 체험을 가져다준다는 전망입니다.

사명

워스프렌즈는 어느 분야에서도 항상 앞서 있고 시장에 현대적인 생활방식에 대해 독특한 체험과 제품을 가져다준다는 사명입니다.

더보기
gioi thieu

워시프렌즈 창업절차

dich vu

전화상담

셀프빨래방 창업에 대해 전반적으로 상담합니다.

dich vu

창업상담

본사 미팅 또는 설명회 참석이 가능합니다.

dich vu

상권분석

점주님의 희망지역에 입지특성을 분석합니다.

dich vu

계약진행

계약과 함께 실무적인 준비에 들어갑니다.

dich vu

인테리어공사

실측 후 도면 설계가 진행됩니다.

dich vu

마케팅/디자인

본사에서 해당 매장의 광고를 준비합니다.

dich vu

최종점검

장비 세팅과 시운전을 통해 오픈 준비를 마무리합니다.

dich vu

오픈마무리

본사에서 매장 운영에 관한 교육을 받습니다.

WASH FRIENDS 프리미엄 런더리샵

WASH FRIENDS 프리미엄 런더리샵

T.p Thái Bình
album du an

Dự án thiết kế đồ họa FORMY là một dự án phi lới nhuận, nhằm quyên góp ủng hộ cho học sinh sinh viên các vùng miền trên toàn quốc

WASH FRIENDS 프리미엄 런더리샵

ECOHOME - HÀ NỘI
album du an

album du an

WASH FRIENDS 프리미엄 런더리샵

Hạ Long - Quảng Ninh

WASH FRIENDS 프리미엄 런더리샵

Hạ Long - Quảng Ninh
album du an

album du an

WASH FRIENDS 프리미엄 런더리샵

Sunrise Riverside - HCM

WASH FRIENDS 프리미엄 런더리샵

Sunrise Riverside - HCM
album du an

Dự án SEO AOTHUN là một dự án phi lới nhuận, nhằm quyên góp ủng hộ cho học sinh sinh viên các vùng miền trên toàn quốc

WASH FRIENDS 프리미엄 런더리샵

T.p Đà Lạt
album du an

Dự án nhiếp ảnh Dualeo là một dự án phi lới nhuận, nhằm quyên góp ủng hộ cho học sinh sinh viên các vùng miền trên toàn quốc

album du an

WASH FRIENDS 프리미엄 런더리샵

Mỹ Đình - Hà Nội

WASH FRIENDS 프리미엄 런더리샵

Mỹ Đình - Hà Nội
album du an

저작권 Wash Friends | 에 의해 제공 Sapo